Image5

PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

 

PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

1. Hukum memelihara iman daripada terbatal ialah WAJIB

2. Cara iman seseorang terbatal ialah:-

• Melalui Perkataan 

• Melalui Perbuatan 

• Melalui Iktikad

3. Maksud batal iman melalui iktikad ialah, 

Iman terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan 

dengan:

a) Uluhiyyah (Ketuhanan)

b) Nubuwwah (Kenabian)

c) Perkara Ghaibiyyat (Ghaib) 

d) Syariah.


4. Contoh Iktikad Yang Membatalkan Iman

Contoh Iktikad Yang Membatalkan Iman

5. Maksud batal iman melalui perkataan:

• Percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam, atau mempersendakan hukum-hakam Islam.


6. Contoh perkataan yang membatalkan iman:

a) Pengakuan Yang Mengandungi Kufur

 • Saya tidak lagi beragama Islam”
 • Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan”


b) Penafian Akidah Islam

• “Saya tidak percaya adanya Malaikat Raqib dan Atid”

• “Rasulullah pun buat dosa”


c) Persendaan Hukumhakam Islam

• Zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi”

• Bilal itu telah menyalak seperti anjing”


7. Maksud batal iman melalui perbuatan.

• Melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran.


8. Contoh perbuatan yang membatalkan iman:

• Sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja.

• Mengoyak Mashaf al-Quran 

• Melakukan upacara ibadat agama lain.


9. Syarat terbatalnya iman seseorang:

• Melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur.

• Mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur.

• Melakukan sesuatu perkara dengan sengaja tanpa sebarang paksaan.


10. Kesan melakukan perkara yang membatalkan iman:

• Rosak segala amalan soleh dan ibadat yang dilakukan.
• Diharamkan memasuki syurga sebaliknya akan kekal dalam neraka.

11. Cara menjauhi perkara yang membatalkan iman:

 • ILMU   :  Mendalami ilmu aqidah Islam supaya dapat mendalami batas-batas iman dan 
                kufur

 • SAHABAT : Bersahabat dengan orang soleh yang dapat membimbing diri kepada 
kebaikan.
 • AMAL : Melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan 
kepada Allah SWT dan Rasul.
 • KAJI: Memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berdasarkan al-Quran dan 
as-Sunnah
 • DOA:  Berdoa dengan memohon petunjuk Allah SWT agar sentiasa istiqamah di atas 
agama Islam.
 • TAUBAT: Sentiasa beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah SWT atas 
dosa dan kesalahan yang dilakukan.

Previous Post Next Post