Image5

HAJI DAN UMRAH | TINGKATAN 4 KSSM

 HAJI DAN UMRAH

HAJI DAN UMRAH


1. MAKSUD HAJI DAN UMRAH


a)PENGERTIAN HAJI

-Dari segi bahasa:  Tujuan dan maksud

-Dari segi ISTILAH: Mengunjungi Baitullah al-haram pada bulan-bulan Haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat nya

b) PENGERTIAN UMRAH

-Dari segi BAHASA:  Ziarah

-Dari segi ISTILAH:  Mengunjungi Baitullah al-haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat nya


2. HUKUM HAJI DAN UMRAH

Wajib Sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukalaf dan berkemampuan


3. DALIL NAQLI HAJI DAN UMRAH:

-DALIL PERTAMA:

SPEKTRUM ILMU
  •  Ibadah haji telah disyariatkan pada tahun kelima Hijrah.
  •  Bulan-bulan Haji
a) Syawal
b) Zulkaedah
c) 1 hingga 13 Zulhijjah


DALIL KEDUA:


-DALIL KETIGA:4. SYARAT WAJIB HAJI DAN UMRAH 


SPEKTRUM ILMU RUKUN HAJI DAN UMRAH


CARA MENGERJAKAN TAWAF DALAM RUKUN HAJI DAN UMRAH 

SPEKTRUM ILMU

TAHALUL MENURUT SYARAK

Tahallul : Membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram.

1. Tahallul Umrah :Para jemaah bercukur atau bergunting selepas selesai melaksanakan
saie

2. Tahallul Haji terbahagi kepada dua:

i. Tahallul Awal
Boleh dilaksanakan oleh jemaah haji apabila telah melaksanakan dua daripada tiga
perkara berikut
a) Melontar Jamrah Kubra.
b) Tawaf dan Saie
c) Bercukur atau Bergunting

ii. Tahallul Thani
Boleh dilakukan setelah menyempurnakan tiga perkara tersebut


PERKARA WAJIB HAJI DAN UMRAH AMALAN SUNAT HAJI DAN UMRAH
PERBANDINGAN HAJI DENGAN UMRAHJENIS HAJI 

1. IFRAD : Mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah pada
                    tahun yang sama

2. TAMATTU' : Mengerjakan umrah dahulu dalam bulan Haji kemudian
                                mengerjakan haji pada tahun yang sama

3. QIRAN: Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak Previous Post Next Post