Image5

NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 KSSM

 NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 KSSM


BIDANG AL-QURAN (AYAT KEFAHAMAN |HAFAZAN | TAJWID )


PELAJARAN 1 : SURAH AT-TAUBAH AYAT 128-129


PELAJARAN 2 : SURAH AL-HASYR AYAT 21-24


PELAJARAN 3 : HUKUM TAJWID : BACAAN RA’, WAKAF DAN IBTIDA’


    1.35 1 HUKUM BACAAN RA’


    1.35.1 TANDA DAN JENIS WAKAF


    1.35.1 JENIS IBTIDA’


PELAJARAN 4 : CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA

    UNIT 1 : HAFAZAN SURAH AL-MUKMINUN AYAT 1-11

    UNIT 2 : KEFAHAMAN SURAH AL-MUKMINUN AYAT 1-11


PELAJARAN 5 : MEMAHAMI KEUTAMAAN DALAM TINDAKAN.


PELAJARAN 6 : KEPELBAGAIAN BANGSA DALAM ISLAMBIDANG HADIS


PELAJARAN 7 : SETIAP ORANG IALAH PEMIMPIN

PELAJARAN 8 : TUJUH GOLONGAN YANG MENDAPAT NAUNGAN ALLAH


BIDANG AQIDAH 


PELAJARAN 9 : ALLAH SWT MAHA MENGAWASI DAN MAHA MENYAKSIKAN

UNIT 1 : AR-RAQIB

 UNIT 2 : AS-SYAHID 


PELAJARAN 10 : AKIDAH AHLI AS-SUNNAH WALJAMAAH


BIDANG FEQAH


PELAJARAN 11 : SOLAT SUNAT ISTIKHARAH DAN SOLAT SUNAT TASBIH

    UNIT 1 : SOLAT SUNAT ISTIKHARAH

    UNIT 2 : SOLAT SUNAT TASBIH


PELAJARAN 12 : PERKAHWINAN

    UNIT 1 : PERKAHWINAN

    UNIT 2 : KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN
PELAJARAN 13 : ISU-ISU DALAM PERKAHWINAN

     A) PEMBUBARAN PERKAHWINAN

    -TALAK

    -FASAKH

    -KHULUK (TEBUS TALAK)

    -LI'AN


B) ISU-ISU BERKAITAN PERKAHWINAN

    -IDDAH

    -RUJUK

    -NUSYUZ

    -POLIGAMI

    -HADHANAH

    -ANAK ANGKAT


PELAJARAN 14 : PENGURUSAN HARTA SELEPAS KEMATIAN

    UNIT 1 : WASIAT DALAM ISLAM

    UNIT 2 : FARAID DALAM ISLAM


PELAJARAN 15 : JENAYAH DALAM ISLAM

    1. HUKUM HUDUD

    2. HUKUM QISAS

    3. HUKUM TAKZIR

   

BIDANG SIRAH TAMADUN ISLAM DAN TOKOH ISLAM


PELAJARAN 16 : KERAJAAN UTHMANIYYAH

PELAJARAN 17 : KEUNGGULAN TOKOH ISLAM


BIDANG AKHLAK


PELAJARAN 18 : TAWADHUK MENZAHIRKAN KESUCIAN JIWA

PELAJARAN 19 : ISTIQAMAH JALAN MENUJU MUJAHADAH

PELAJARAN 20 : ALAM SEKITAR PENENANG JIWA

PELAJARAN 21 : SIFAT MAZMUMAH MERACUNI HATI