Image5

NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 KSSM

NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 KSSM

 BIDANG AL-QURAN ( BACAAN DAN HAFAZAN):


PELAJARAN 1. SURAH Al-AN'AM :162-163

PELAJARAN 2. SURAH AL-KAHFI : 

-UNIT 1: AL-KAHFI: AYAT 101-106

-UNIT 2 AL-KAHFI: AYAT 107-110


BIDANG AL-QURAN (TAJWID):

PELAJARAN 3. HUKUM TAJWID

-MAD SILAH 

-QALQALAH

-MAD LAZIM




BIDANG AL-QURAN (KEFAHAMAN)

PELAJARAN 4. LARANGAN RASUAH (AL-BAQARAH: 188)

PELAJARAN 5. SUNATULLAH (ALI-IMRAN : 137-139)

PELAJARAN 6. LARANGAN MEMPERSENDAKAN AGAMA (AL-AN'AM: 70)

PELAJARAN 7. DAKWAH PEMACU KEMAJUAN (AL-FUSSILAT: 33)




BIDANG HADIS

PELAJARAN 8. HINDARI DOSA-DOSA BESAR

PELAJARAN 9. KEMULIAAN BERDIKARI


BIDANG AQIDAH


PELAJARAN 10. ALLAH SWT MAHA PEMBALAS DAN MAHA PERKASA

-UNIT 1: AL-MUNTAQIM (MAHA PEMBALAS)

-UNIT2: AL-JABBAR (MAHA PERKASA)


PELAJARAN 11. PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

PELAJARAN 12. HINDARI AJARAN SESAT




BIDANG FIQAH


PELAJARAN 13. HAJI DAN UMRAH

PELAJARAN 14. SEMBELIHAN

PELAJARAN 15. KORBAN DAN AKIKAH

-UNIT 1: KORBAN

-UNIT 2: AKIKAH


PELAJARAN 16. MUAMALAT ISLAM 

-UNIT 1: KONSEP MUAMALAH ISLAM

-UNIT 2: JENIS AKAD DALAM MUAMALAH ISLAM


PELAJARAN 17. SOLAT SUNAT DHUHA DAN SOLAT SUNAT GERHANA

-UNIT 1: SOLAT SUNAT DHUHA

-UNIT 2: SOLAT SUNAT GERHANA


BIDANG SIRAH DAN TAMADUN ISLAM

PELAJARAN 18. KERAJAAN KHULAFA ARRASYIDIN

PELAJARAN 19. KERAJAAN UMAIYYAH

PELAJARAN 20. KERAJAAN ABBASIYYAH

PELAJARAN 21. KEUNGGULAN 4 MAZHAB




BIDANG AKHLAK ISLAMIYYAH

PELAJARAN 22. BERSIKAP BENAR MENJAUHKAN KEMUNAFIKAN

PELAJARAN 23. KHAUF DAN ROJA'

PELAJARAN 24. ADAB TERHADAP ORANG SAKIT DAN KURANG UPAYA

-UNIT 1: ADAB TERHADAP ORG SAKIT

-UNIT 2: ADAB TERHADAP ORG KURANG UPAYA

PELAJARAN 25. WASATIYYAH MENJAMIN KECEMERLANGAN UMAT