Image5

NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 KSSM

 NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 KSSM

BIDANG AL-QURAN (AYAT KEFAHAMAN |HAFAZAN | TAJWID ) 

PELAJARAN 2: MEMOHON KEBAHAGIAAN HAKIKI
PELAJARAN 3: MAHA SUCI ALLAH SWT
PELAJARAN 4: ALLAH SWT PENGUASA MUTLAK
PELAJARAN 5: INDAHNYA TAJWID
PELAJARAN 6: SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT
PELAJARAN 7: IBLIS DAN SYAITAN YANG DURJANA
PELAJARAN 8: SABAR MENGHADAPI DUGAAN KEHIDUPAN
PELAJARAN 9: MAKANAN HALAL LAGI BAIK

BIDANG HADIS

PELAJARAN 10: HADIS SUMBER HUKUM
PELAJARAN 11: IKHLAS DALAM KEHIDUPAN
PELAJARAN 12: JIHAD DALAM ISLAM

BIDANG AQIDAH 

PELAJARAN 13:ISLAM AGAMA FITRAH
PELAJARAN 14: AQIDAH ISLAM
PELAJARAN 15: BERIMAN KEPADA ALLA SWT
PELAJARAN 16: AL-KHALIQ DAN AL-MUSOWWIR

BIDANG FEQAH

PELAJARAN 17: KONSEP IBADAT DAN JENIS HUKUM
PELAJARAN 18: BERSUCI ASAS KEBERSIHAN
PELAJARAN 19: SUCI DARIPADA JANIS
PELAJARAN 20: ISTINJA' SUATU TUNTUTAN
PELAJARAN 21: WUDHU DAN SYARAT KESEMPURNAAN
PELAJARAN 22: MANDI WAJIB PENYUCI DIRI
PELAJARAN 23: SOLAT MERCU KEJAYAAN

BIDANG SIRAH TAMADUN ISLAM DAN TOKOH ISLAM

PELAJARAN 24: RIWAYAT HIDUP NABI MUHAMMAD SAW
PELAJARAN 25: ERA MASYARAKAT JAHILIYYAH
PELAJARAN 26: KEUNGGULAN PERJUANGAN KHULAFA' AR-RASYIDIN

BIDANG AKHLAK

PELAJARAN 27: AKHLAK TERPUJI HIASAN DIRI
PELAJARAN 28: AMANAH TUNGGAK KESEJAHTERAAN
PELAJARAN 29: ILMU CAHAYA KEHIDUPAN
PELAJARAN 30: MARUAH DIRI CERMINAN PERIBADI